Beslag Design – Båstad

Nyproduktion av kontor och lager.

System: Fasadpartier med designspröjs, Aluprof MB-sr50 U<1,0

Beställare: MMB

Arkitekt: Kay Linghoff, LINGHOFF ARKITEKTUR AB