Kv Ormen – Falkenberg

Nyproduktion av Systembolaget samt personalutrymmen åt ICA.

System: Fönsterband i fasadsystem Aluprof MB-SR50N HI+ / EI och dörrar i Aluprof MB-86SI+, U-värde 0,9 för hela konstruktionen.

Beställare: SK Bygg

Arkitekt: Fredblad