Alufasad är ett entreprenadbolag som ingår i Vestums glaskoncern GGAL. Vi har mer än trettio års erfarenhet av glas- och aluminiumbranschen och vi samarbetar med flera stora och starka partners i Sverige och Europa. Vårt projektkontor finns i Halmstad men vår marknad är nationell.

Vi tar ansvar. 

Du får en pålitlig partner med projektledning på plats genom hela projektet i kombination med professionella montörer, specialiserade på glas och fasad.

Alufasad Nordic AB är medlemmar i Glasbranschföreningen och certifierade i ISO9001 kvalitet och ISO14001 miljö.

 

Kända varumärken

Vi väljer system utifrån kvalitet, krav, standarder, pris eller leveranstid och arbetar med flera välkända varumärken, samtidigt. Vi arbetar med marknadens bästa produkter från välkända leverantörer så som SchücoAluprofSapaPonzio, Wicona och Stålprofil.

 

Alufasads Verksamhetspolicy

Alufasad arbetar med försäljning, projektering och montering av glas och aluminiumpartier.

Vi strävar efter långsiktiga kundrelationer som grundas på pålitlighet och ansvarstagande. För att lyckas kommer kontinuerligt arbete med kvalitet, miljö och arbetsmiljö vara en central del av företagets utveckling. Vilket också innebär att vi ständigt arbetar för att förbättra ledningssystemet.

Varje affär ska förvaltas med noggrannhet för att bemöta kundernas efterfrågan. Fokus ligger på att leverera enligt överenskomna krav. I efterhand ska det genomförda arbetet kännetecknas av nytänkande, kvalitet och effektivitet. En värdeskapande del av arbetet för att uppnå ovanstående, är god kommunikation mellan oss och kund samt internt på företaget.

 

 • Vi ska minst följa de lagar och lokala föreskrifter som vi omfattas av.

 • Vi ska uppfylla de krav som ställs från identifierade intressenter.

 • Vi arbetar med att ständigt öka miljömedvetenheten i företaget och på så sätt minska de negativa miljöpåverkningarna samt värna om människors hälsa och miljön.

 • Vi arbetar kontinuerligt med utbildningar och erfarenhetsutbyte för att säkerställa att hög och rätt kompetens finns i organisationen och på så sätt nå uppsatta KMA-mål.

 

 

Anställda på Alufasad ska

 • Vara medvetna om företagets verksamhetsmål och systematiskt arbeta för att uppnå dem.

 • Behandla alla individer jämlikt och med respekt.

 • Arbeta kundfokuserat för att uppfylla kundens förväntningar, inom projektets tids- och kostnadsramar.

 • Visa engagemang i alla former av arbete.

 • Rapportera och undersöka samtliga tillbud, olyckor, biverkningar och avvikelser för att långsiktiga åtgärder ska kunna vidtas.

 • Vara medvetna om och följa de rutiner och arbetsbeskrivningar som finns för de arbetsuppgifter som de berörs av.

 • Medverka i det systematiska arbetsmiljö- och brandskyddsarbetet för att förebygga ohälsa och minimera risker.

 • Alltid fundera kring förbättringar som kan göras inom företaget.

 • Planera sina resor för att minimera körandet och om möjligt samåka.

 • Välja digitala möten framför fysiska möten när så är lämpligt.